Warszawa, Starówka

izi.travel
6145809f-7239-435c-8a3e-2ba9eabc7bc7_pl
5,50

Dzień dobry. Witamy Wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Warszawie.
Warszawa jest jedną z najmłodszych stolic europejskich, choć początki osadnictwa na terenach aktualnie zajmowanych przez Warszawę sięgają X wieku.
Istnieje wiele legend opowiadających o założeniu Warszawy, wśród których najpopularniejszą jest opowieść o rybaku Warsie i jego żonie Sawie, mieszkających w niewielkiej chatce nad Wisłą.
Pewnego dnia do drzwi ich domu zapukał książe Ziemowit, który podczas polowania odłączył się od swoich towarzyszy, nerwowo szukając właściwej drogi. Gospodarze przyjęli go serdecznie, nakarmili i dali schronienie, a on z wdzięczności za ich gościnność, założył gród w miejscu, gdzie stała chata rybacka, a od imion gospodarzy - Wars i Sawa - gród nazwał Waszawą.
Korzystne usytuowanie Warszawy sprawiło, że stała się ona na początku XV wieku siedzibą i stolicą książąt mazowieckich. Decyzją króla Zygmunta III Wazy w 1596r. Warszawa ustanowiona została stałą rezydencją monarszą.
W kolejnych latach miasto szybko wzrastało, powiększając się o nowe zabudowania, place i kościoły. Jednakże rozwój miasta przerwała w 1655r. wojna polsko – szwedzką, popularnie zwana potopem. Szwedzi potraktowali Waszawę w sposób bardzo okrutny i brutalny. Ze zniszczeń masto podnosiło się powoli, a za czasów panowanaia króla Jana III Sobieskiego, w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa przeżywało swój kolejny rozkwit, czego wyrazem są wspaniałe pałace i kościoły, które podziwiać można do dziś.
Kolejny rozkwit miasta nastapił w drugieło połowie XVIII wieku, w czasach panowania ostatniego króla Polski – Stanislawa Augusta Poniatowskiego. Wówczas to Warszawa stała się prężnym miastem stołecznym, czterokrotnie powiększając swoją liczbę ludności.
Niestety ale dalszy rozwój Warszawy przerwany został z chwilą utraty przez Polskę niepodległości. Po ostatnim rozbiorze w 1795r., Polska znikła z mapy Europy na 123 lata, a Warszawa znalazła się w rękach Pruskich. Następnie miasto zostało stolicą Księstwa Warszawskiego ustanowionego przez Napoleona Bonapartego. Ostatecznie w 1815r. Warszawa dostała się pod panowanie rosyjskie.
Pokreślić jednan należy, iż przez wszystkie lata niewoli miasto było wielkim centrum prężnie działających ruchów o charakterze narodowo – wyzwoleńczym.
Ożywienie gospodarcze miasta nastąpiło w połowie XIX wieku. Uruchomiono kolej warszawsko – wiedeńską, żeglugę parową po Wiśle. Miasto zostało wyposażone w sieć gazową, sytem wodociągów i kanalizacji, otwarto pierwszy stały most żelazny przez Wisłę, uruchomiono tramwaje i pierwsze telefony. Wszystko to sprawiło, że przed wybuchem I wojny światowej Warszawa byla ósmym co do wielkości miastem Europy.
Odzyskanie niepodległości w 1918r. ponownie pozwoliło Warszawie stać się stolicą. Jednkże swoją wolnością miasto nie cieszyło sie zbyt dlugo, gdyż II woja światowa sprawiła, iż był to najbardziej tragiczny okres w dziejach historii tego miasta. Warszawa pozostająca przez 5 lat pod niemiecką okupacją, była świadkiem dwóch dramatycznych powstań, tj. powstania Żydów w getcie w 1943r. oraz trwającego przez 63 dni - powstania warszawskiego w 1944r. Po tych wydarzeniach wyludnione miasto poddane zostało systematycznej akcji wyburzania. W rezultacie Warszawa zniszczona została w 84% , tracąc jednocześnie 700 tyś. Mieszkańców. Wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji nastąpiło 17 stycznia 1945r.
Miasto rosło w oczach, zmieniało się z dnia na dzień, sprawiając, iż to własnie tu organizowano rozmaite kongresy i międzynarodowe spotkania.
Współcześnie Warszawa zajmuje powierzchnię 517 km2, a tworzące ją aktualnie 18 dzielnic zamieszkuje około miliona 700 tyś mieszkańców


View on the map

City: Warsaw

Language: PL, EN

Content Provider: Travel Communications